What For là gì? Phân biệt cách dùng câu hỏi What for/ What if

Câu hỏi Wh-Question là những câu ngữ pháp tiếng Anh quan trọng trong giao tiếp. Có nhiều sự nhẫm lẫn giữa hai cấu trúc câu hỏi What For và What If về nghĩa của chúng trong việc học. Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn về What For là gì, What If là gì và phân biệt giữa 2 câu hỏi bên trên, cùng khám phá ngay nhé!

What For là gì?

WHAT FOR LÀ GÌ? 

“What for” nghĩa: “Để làm gì?” 

What for cũng thường có nghĩa: tại sao, lý do gì (what for = why)

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG CÂU HỎI WHAT FOR

1. Cấu trúc What For

What + trợ động từ/ tobe + Chủ ngữ (S) + N/ V + Tân ngữ (C) + For?

Ví dụ: 

 • What did you everything for him for? (Bạn làm tất cả mọi thứ cho anh ta để làm gì?)

 • What is he emptying that shelf for?  (Anh ấy làm trống cái kệ đó để làm gì?). 

2. What for cách dùng

Câu hỏi What For được sử dụng để đặt câu hỏi về mục đích hoặc lý do cho một hành động hoặc kế hoạch nào đó.

Ví dụ: 

 • Anna goes to the supermarket & buys a bunch of tomato. We asked, “What did she buy them for?” (Anna đi siêu thị & mua một đống cà chua. Chúng tôi thắc mắc rằng “Cô ta mua chúng để làm gì?”)

 • What did Rose buy new shoes for? She already has shoes and it still new. (Rose mua đôi giày mới để làm gì? Cô ấy đã có giày rồi mà và nó vẫn còn rất mới).

 • What did my father buy the generator for? Our house really does not have space to store that machine. (Ba tôi mua máy phát điện để làm gì nhỉ? Nhà chúng tôi thực sự không còn chỗ trống chứa cái máy ấy).

 • What do you buy this shoes for? Where did you get the money to buy it? Where is the tuition money you gave me, Jane? (Con mua đôi giày này để làm gì? Con đã lấy tiền ở đâu để mua chúng? Jane, Tiền học phí mẹ đưa cho con đâu rồi?)

 • What do you buy the gift for? We broke up already. I don not want to see your face any more. Get out of here now. (Anh mua món quà này để làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi không muốn nhìn mặt anh thêm nữa. Biến khỏi đây ngay đi!)

 • What did you buy potatoes for? You bought the wrong one, Tom. We need sweet potatoes, not potatoe. (Cậu mua khoai tây để làm gì? Cậu mua nhầm rồi đó Tom. Chúng ta cần khoai lang chứ không phải là khoai tây.)

Cấu trúc What For

WHAT FOR HAY FOR WHAT - VÍ DỤ

For what có giống What For không? "What for" và "for what" thường có thể được sử dụng thay thế cho nhau đều có nghĩa: "vì lý do gì, để làm gì?"

 • Trả lời câu hỏi"What for" có thể được sử dụng bất kỳ câu nào nếu người nói muốn biết lý do. Còn "For what" đang tìm kiếm một câu trả lời cụ thể hơn.

 • “What for” bao gồm “For What”, nhưng “For What” không nhất thiết phải bao gồm “What For”. 

 • Với "What For", câu trả lời được mong đợi có thể là một nguyên mẫu. Với "for what", câu trả lời được mong đợi có lẽ không phải là câu nguyên mẫu. 

Of what là gì? What nghĩa là gì? What là “Gì, Cái gì” 

Ví dụ cách dùng For What và What For:

What For

For What

 • A: I am going on a diet. 
 • B: What for? You’re just perfect the way you’re.
 • A: I want to be a movie star/To look good/ My doctor told me to lose ten pounds…
 • A: I am going to the store.
 • B: For what? Milk? Eggs? Orange juice?
 • A: Chocolate ice cream. We are out of it. You know I need chocolate ice cream every day.
 • A: Tôi sẽ giảm cân.
 • B: Để làm gì (Tại sao?). Bạn thì hoàn hảo theo cách của bạn. 
 • A: Tôi muốn trở thành 1 ngôi sao điện ảnh/ Để nhìn ổn/ Bác sĩ bảo tôi giảm 10 cân…
 • A: Tôi sẽ đi đến cửa hàng. 
 • B: Để làm gì? Sữa? Trứng? Nước cam?
 • A: Keo Socola. Chúng ta hết nó rồi. Bạn biết tôi cần kem socola mỗi ngày mà. 

 

Cách dùng câu hỏi What For là gì

PHÂN BIỆT WHAT IF VÀ WHAT FOR

1. What If là gì?

What If là: Giả sử/ Sẽ như thế nào nếu… Thì sao? Việc gì sẽ xảy ra nếu…? 

Câu hỏi What If được sử dụng để hỏi về điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai, đặc biệt là điều gì đó tồi tệ. 

2. Cấu trúc và cách dùng What If

“What If” thường đứng đầu câu & vế sau là giả thuyết, giống như: “What would happen if” hay “What do I do if”. 

“What If” còn được dùng ở thì hiện tại đơn, để đưa ra lời đề nghị và điều có thể xảy ra. 

Những cách dùng phổ biến của “What If”:

 • Cấu trúc What If + (S + V), được sử dụng để hỏi 1 hành động cụ thể cần thực hiện nếu một điều cụ thể xảy ra. 

Ví dụ: What if our stores are closed and we are out of business? (Điều gì sẽ xảy ra nếu những cửa hàng của chúng tôi đóng cửa và chúng tôi không thể kinh doanh?).

 • What If còn thể hiện câu hỏi về điều gì có thể xảy ra hoặc những gì có thể đã xảy ra trong tình huống cụ thể nếu điều đó giống hoặc đã khác. 

Ví dụ: What if we do not make it in time and take the test? (Nếu chúng ta không đến đúng giờ và làm bài kiểm tra thì sao?).

Phân biệt What If, What For hay For What

3. Sự khác nhau giữa What For và What If

“What … if” và “What ... for” là hai từ để hỏi dùng trong câu hỏi (Wh Question).

 • What if là Giả sử/ Nếu… thì sao/ thì thế nào?

 • What for: Dùng để làm gì, làm với lý do gì? 

Ex: 

 • What if the helicopter doesn't come? - Nếu trực thăng không đến thì sao?

 • What are these machine for? - Những chiếc máy này được dùng để làm gì vậy?

KẾT LUẬN

Trên đây là những kiến thức tổng hợp về cấu trúc For What và cách dùng. Đồng thời chúng tôi cũng đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc và phân biệt giữa For What, What For, What If. Hi vọng các bạn đã nhận thêm thông tin trong tiếng Anh hữu ích qua kênh thông tin MayThongDich.Com. 

>>> Tham khảo: 

Hỗ trợ bán hàng
Video sản phẩm
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch Ngoại Tuyến 17 Ngôn Ngữ Có Tiếng Việt Chỉ 0.2s
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch Ngoại Tuyến 17 Ngôn Ngữ Có Tiếng Việt Chỉ 0.2s
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch OFFLINE Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Du Khách Nước Ngoài ở Công Viên
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch OFFLINE Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Du Khách Nước Ngoài ở Công Viên
SO SÁNH 3 Dòng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+, Atalk Go & Atalk One | Máy Phiên Dịch Nào Tốt?
SO SÁNH 3 Dòng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+, Atalk Go & Atalk One | Máy Phiên Dịch Nào Tốt?
So Sánh Máy Phiên Dịch Atalk Go và Atalk Plus | Máy Thông Dịch Tốt Nhất
So Sánh Máy Phiên Dịch Atalk Go và Atalk Plus | Máy Thông Dịch Tốt Nhất
Liên kết với chúng tôi
×
Đăng ký đặt hàng