Vị khách Pháp - sinh sống tại Nha Trang đã được 4 năm nay và hiện đang định cư tại Việt Nam.

Chú Jounquin Xavier đến trực tiếp tại văn phòng công ty Quốc Tế DMV để trải nghiệm và mua máy TRAVIS ONE - thông dịch 80 ngôn ngữ Travis là giải pháp cho người nước ngoài định cư tại Việt Nam và cũng là giải pháp tốt nhất cho người Việt Nam định cư nước ngoài!

Hỗ trợ bán hàng
Video sản phẩm
TEST GIAO TIẾP VỚI NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG MÁY PHIÊN DỊCH TRAVIS TOUCH GO 2020
TEST GIAO TIẾP VỚI NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG MÁY PHIÊN DỊCH TRAVIS TOUCH GO 2020
Dùng Travis Touch Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Dùng Travis Touch Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Review Đánh Giá Chuột Nghe Thông Minh ITEK Pro S
Review Đánh Giá Chuột Nghe Thông Minh ITEK Pro S
Liên kết với chúng tôi