Vị khách Pháp - sinh sống tại Nha Trang đã được 4 năm nay và hiện đang định cư tại Việt Nam.

Chú Jounquin Xavier đến trực tiếp tại văn phòng công ty Quốc Tế DMV để trải nghiệm và mua máy TRAVIS ONE - thông dịch 80 ngôn ngữ Travis là giải pháp cho người nước ngoài định cư tại Việt Nam và cũng là giải pháp tốt nhất cho người Việt Nam định cư nước ngoài!

Hỗ trợ bán hàng
Video sản phẩm
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus - Dịch Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus - Dịch Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Phiên Dịch Atalk Plus
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Phiên Dịch Atalk Plus
SO SÁNH MÁY PHIÊN DỊCH TRAVIS TOUCH GO VÀ ATALK PLUS
SO SÁNH MÁY PHIÊN DỊCH TRAVIS TOUCH GO VÀ ATALK PLUS
Liên kết với chúng tôi
×
Đăng ký đặt hàng