Sinh sống và làm việc tại Việt Nam đối với người nước ngoài là một trở ngại lớn về văn hóa và đặc biệt là ngôn ngữ. Vậy nên việc trang bị cho mình một máy dịch thuật ngôn ngữ hiện đại như Travis Touch là điều tất yếu Nhờ việc thường xuyên được khách Tây ghé đến mà nhân viên MAYTHONGDICH.COM có dịp được trao dồi và cải thiện trình độ ngoại ngữ.

Hỗ trợ bán hàng
Video sản phẩm
TEST GIAO TIẾP VỚI NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG MÁY PHIÊN DỊCH TRAVIS TOUCH GO 2020
TEST GIAO TIẾP VỚI NHIỀU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG MÁY PHIÊN DỊCH TRAVIS TOUCH GO 2020
Dùng Travis Touch Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Dùng Travis Touch Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Review Đánh Giá Chuột Nghe Thông Minh ITEK Pro S
Review Đánh Giá Chuột Nghe Thông Minh ITEK Pro S
Liên kết với chúng tôi