No pain no gain là gì? Ví dụ No pain no gain chi tiết 2024

Cuộc sống vốn không như mong muốn, bạn luôn gặp muôn vàng khó khăn. Lúc ấy, hãy đọc ngay “No pain no gain” để tiếp thêm sức mạnh vượt qua tất cả mọi trở ngại. No pain no gain là gì? Tại sao lại truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người nghe đến thế? Muốn biết chi tiết, hãy cùng Máy Thông Dịch. Com tìm hiểu ngay nhé!

NO PAIN NO GAIN LÀ GÌ?

No pain no gain - Không đau đớn không thành công”. Trong tất cả loại cảm giác có lẽ đau sẽ làm cho bạn khó chịu mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần hoặc cả hai. Nếu bạn sợ đau, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

no gain no pain là gì

NO PAIN NO GAIN NGHĨA LÀ GÌ? 

No pain no gain có rất nhiều tầng ý nghĩa là:

 • Không vấp ngã không thể thành công.

 • Có công mài sắt có ngày thành kim.

 • Thất bại là mẹ thành công.

 • Thuốc đắng dã tật.

 • Sự thật mất lòng.

Muốn đạt thành công, bạn phải có hành động và không ngừng cố gắng để đạt được. Bạn sẽ thường gặp trong học tập, rèn luyện thể dục, thể thao, công việc,... 

Xem thêm

1. Có không giữ mất đừng tìm tiếng anh

2. Singapore Nói Tiếng Gì?

3. Phần mềm dịch tiếng Anh chuẩn nhất

4. Xách ba lô lên và đi tiếng Anh

VÍ DỤ NO PAIN NO GAIN THỰC TẾ

 • The lesson of Singapore is “No pain, no gain” or as we say “No cross, no crown”& your team seems not to know this. Stay conscious, my friend!

Tạm dịch: Bài học từ Singapore là không đau, không đạt được mong muốn hay không có vương miện và đội của bạn có vẻ không biết điều này. Hãy yên tâm, bạn của tôi!

 • It must be hard to exercise for long. – Yeah! But I want to look good & you know, no pain, no gain.

Tạm dịch: Thật rất khó để tập thể dục lâu dài. – Vâng, nhưng tôi muốn nhìn mình tốt hơn và bạn biết, không đau, không đạt được.

 • I could not take any more steps. This road is very long & my leg is hurting all

Tạm dịch: Tôi không thể nào đi thêm bước nào nữa. Con đường quá dài và chân tôi đang rất đau.

 • Coach: No pain, no gain. Come on, everybody! Run one more lap! No pain, no gain

Tạm dịch: Không đau thì không thể nào tới đích được. Tiếp tục nào, mọi người! Một lần nữa! Có chí thì nên!

no pain no gain nghĩa là gì

THÀNH NGỮ NO PAIN NO GAIN TRUYỀN CẢM HỨNG CUỘC SỐNG

 • That iron is still sharpened, so it's still a needle. 

Tạm dịch: Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim.

 • Be patient and make a fortune.

Tạm dịch: Chịu khó nhẫn nại làm nên cơ đồ

 • Even tall trees have a climbing path

Tạm dịch: Non cao cũng có đường trèo.

 • Have the will to a mandarin, have the guts to get rich.

Tạm dịch: Có chí làm quan, có có gan làm giàu.

 • Long ants full of nests.

Tạm dịch: Kiến tha lâu đầy tổ.

 • Diligence in place of intelligence.

Tạm dịch: Cần cù bù thông minh.

 • Success is the sum of small efforts, repeated day in & day out.

Tạm dịch: Thành công là tổng của những nỗ lực nhỏ bé được lặp đi lặp lại hằng ngày.

 • Fall down seven times, stand up eight.

Tạm dịch: Ngã 7 lần, vựt đứng dậy 8 lần.

 • Energy & persistence conquer all things.

Tạm dịch: Nghị lực, bền bỉ có thể chinh phục tất cả mọi thứ.

 • If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Tạm dịch: Nếu muốn vươn lên đến đỉnh thì hãy bắt đầu từ dưới đáy.

no gain no pain

KẾT LUẬN

No gain no pain được dịch nghĩa chính xác là không đau không thành công. Hãy nhớ! Mỗi lần gặp phải khó khăn, gian khổ hãy tự nhắn nhủ bản thân, NO GAIN NO PAIN. Hãy mạnh mẽ, không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ và kỳ vọng bản thân. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hy vọng, bài viết sẽ truyền được động lực tích cực dành cho bạn.

Hỗ trợ bán hàng
Video sản phẩm
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus - Dịch Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus - Dịch Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Khách Du Lịch Nước Ngoài ở Công Viên
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch OFFLINE Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Du Khách Nước Ngoài ở Công Viên
Dùng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch OFFLINE Tiếng Việt Tốt Nhất Thế Giới - Giao Tiếp Với Du Khách Nước Ngoài ở Công Viên
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch Ngoại Tuyến 17 Ngôn Ngữ Có Tiếng Việt Chỉ 0.2s
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+ || Dịch Ngoại Tuyến 17 Ngôn Ngữ Có Tiếng Việt Chỉ 0.2s
SO SÁNH 3 Dòng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+, Atalk Go & Atalk One | Máy Phiên Dịch Nào Tốt?
SO SÁNH 3 Dòng Máy Phiên Dịch Atalk Plus+, Atalk Go & Atalk One | Máy Phiên Dịch Nào Tốt?
Liên kết với chúng tôi
×
Đăng ký đặt hàng